TV Tokyo đã lên lịch chiếu cho anime lịch sử – giả tưởng – hành động – hài hước được chuyển thể từ manga ăn khách của Hideaki Sorachi sẽ quay trở lại và phát sóng nửa đêm giữa mồng 8 tháng 1 và mồng 9 tháng 1 và 1:35 sáng