Matsuzaka diễn vai Bepo, nguyên chủ Death Note của Ryūzaki