Cụ thể là Haru Kaido cùng Ren Kaido và Aki Kaido cùng Shima Kaido, sẽ được in trên một chiếc dakimakura (gối in anime), đúng vào dịp ra mắt season 2 trong tháng 01, 2017 sắp tới đây.