Theo ý kiến riêng của mỗi người thôi nha~ Có bao nhiêu bạn cứ nói đi~