Website chính thức cho TV anime Touken Ranbu -Hanamaru- hôm nay đã cập nhật hình ảnh gồm 5 nhân vật chính và PV một phút thứ 2 giới thiệu Toushiro Yagen, Toushiro Namazuo, và Gokotai, những người không xuất hiện trong PV đầu tiên được phát hành vào tháng 6.