Ship Voyage arc bắt đầu từ tập 11-14 hứa hẹn sẽ được khởi chiếu trên màn ảnh rộng.