Tập 31 ra mắt tại Nhật hôm thứ Sáu, ngày 18 tháng 11