Novel 0 trong câu truyện hành động kịch tính sẽ lên kệ vào ngày 15 tháng 9.