Vào giữa tháng 11, Isayama bắt đầu xem sê ri Games of Thrones: Seven Kingdom Senki và chẳng mất lâu ông đã “bỏ mạng” trên chiến trường đẫm máu này.