Soundtrack Oh! SkaTra!!! Yuri!!! on Ice/Original Skate Song Collection của anime Yuri!!! On Ice đã chiếm vị trí thứ nhất trên BXH album điện tử của Oricon sau khi ra mắt vào ngày 21 tháng 12 và đã giữ nguyên vị trí ấy trong tuần đầu tiên từ ngày 19 đến 25 tháng 12 năm vừa rồi. Dựa theo thống kê từ Oricon, họ đã tính tổng số lượng download trên các trang tải nhạc điện tử như iTunes, mu-mo, mora và Recochoku, và xác định rằng album này đã bán được tổng cộng 3248 bản copy. Album cũng đã bán thành công 44,935 đĩa CD và chiếm vị trí thứ 3 trên BXH CD album nguyệt san của Oricon.