Đạo diễn Shinsuke Sato (từng đảm nhiệm anime Gantz và I Am A Hero) sẽ chỉ đạo cho movie.