Bạn đã sẵn sàng mừng ngày sinh nhật của Yurio chưa? Ngày 1 tháng 3 chính là ngày chàng mèo Yuri Plisetsky của Yuri!!! On ICE sinh ra đời. Để ăn mừng ngày quan trọng này, trang web chính của anime đã làm tặng cho các fan một bộ icon, banner và những hình ảnh có thể dùng trên mạng xã hội khác. Những nhà sản xuất anime này đã đồng hành cùng các fan tổ chức ăn mừng ngày sinh của Yurio.