Một Akashi luôn luôn chiến thắng và không biết đến thất bại là gì đâu rồi.