Bạn đang cần ai đó cho bạn chút niềm tin để vận động chân tay? Đừng lo vì các nhân vật chính trong Kuroshitsuji luôn ở đây để thúc đẩy bạn liên hồi!