Season 1 của STARMYU đã ra mắt vào tháng 10 năm ngoái. Phần 1 và phần 2 của OVA sẽ lần lượt ra mắt vào tháng 7 và tháng 9.