Series hành động với các nhà văn nổi tiếng được hình dung như những thám tử có sức mạnh siêu nhiên, sẽ “tái xuất” vào 5 tháng 10, 2016 này.