Đĩa đơn maxi “Tenipuri Paradise” trong album Tenipuri All Stars cũng sẽ được phát hành vào ngày 28 tháng 9.