Nhạc opening và ending sẽ do Lenny code fiction và Sukima Switch trình bày.