Sōma Ishihara, Toshiyuki Morikawa, Masaki Ōta và nhiều siêu sao khác sẽ tham gia anime dự án thần tượng “2.5D” này.