Nối tiếp tập 8 phát hành vào tháng 5 năm nay, bộ limited edition tập 9 tiếp theo của series manga sci-fi hành động “Ajin: Demi-Human” (của Gamon Sakurai) cũng sẽ bao gồm một DVD có chứa ep anime mới sản xuất.