“Pretty Rhythm” phim phần ngoại truyện của nam chính đã bán được 460,000 vé.