Phim Death Note Light up the NEW world ra mắt tại Singapore vào ngày 10 tháng 11 sắp tới