Phần ba của nhạc kich “Karasuno, Fukkatsu!” sẽ tập trung vào trận đấu của Karasuno với Nekoma và thông tin về cuộc thi Inter High.