“Namida no Saki he” (Ahead of Tears) sẽ được phát sóng trong thời gian giới hạn là 2 tuần