Thêm vào trailer và ngày ra mắt Persona 5 mới, Atlus thông báo về dự án xa hơn cho phần mở đầu anime Persona 5 The Animation: The Day Breakers.