Slaine thường xuyên cảm thấy lạnh cóng dù cho nhiệt độ có lên cao tới ba mươi độ, ngoại trừ vào một buổi sáng kì lạ, căn phòng chợt trở nên thật ấm áp.