Mười hai giờ đêm. Một bóng người mệt mỏi lê bước trên con đường tối om không có lấy một ngọn đèn. Bộ cảnh phục đầy oai vệ thường ngày hôm nay bỗng phủ đầy những nếp nhăn, mái tóc đen tuyền dính bệt xuống trán vì mồ hôi tuôn ra ướt đẫm.