Người ta cứ hỏi em suốt… em yêu điểm gì ở anh ta khi mà anh ta toàn xử tệ với em vậy? Em ngẫm nghĩ câu trả lời hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng NĂM TRỜI. Và em tin em đã tìm ra câu trả lời cho mình