Nếu như mọi thứ có thể quay lại thì sao nhỉ . Tôi muốn gặp em một lần nữa . Liệu tôi có thể với em lần nữa câu nói đó