[Oneshot] [APH] Love is

September 16, 2016 | | Shounen-Ai

Alfred F.Jones đã luôn mong chờ cậu hội trưởng hội học sinh Athur Kirkland trong một khoảng thời gian dài,nhưng cậu đã bắt đầu nghi ngờ rằng cậu sẽ không bao giờ được Athur chú ý tới. Vì thế,có lẽ một bức thư có thể diễn đạt được suy nghĩ của cậu với Athur dễ dàng hơn.