Movie hai phần xoay quanh quá khứ của Yuusuke Makishima và Jinpachi Toudou sẽ ra mắt vào ngày 9 tháng 9.