Vào thứ sáu vừa qua trên tạp chí nguyệt san Comic Gene của Kadokawa số tháng 09 đã thông báo rằng tác giả Nanao sẽ ra mắt phần ngoại truyện của manga Of the Red, the Light, and the Ayakashi (Aka ya Akashi ya Ayakashi no) trong tạp chí này số tiếp theo, được Kadokawa phát hành vào 15 tháng 09 tới.