Nếu bạn vẫn đang theo dõi những sự kiện vừa xảy ra gần đây của manga k-on-titan">Attack on Titan, bạn sẽ thấy nhiều giả thuyết được xác định thông qua spin-off manga No Regrets, Birth of Levi. Bên cạnh đó, có rất nhiều tin đồn về tuổi tác của Levi, điều đó đã khiến tác giả Hajime Isayama phải lên tiếng về tuổi thật của nhân vật nổi tiếng này.

Click để đọc thêm…