Trang chính thức của anime Hybrid Child vừa đăng tải lên một PV ngắn thứ 2 cho bộ anime này. Bài hát nhạc nền trong video chính là bài nhạc nền của anime sắp tới – “temperatura” do Annabel trình bày.

Click để đọc thêm…