Cùng với tập sách mới nhất được phát hành là thông tin cho biết dự định chuyển thể các tập tiểu thuyết năm 2015 thành phim anime cho mùa đông này.