Hội nghị “Jump Special Anime Festa” năm nay của series Shonen Jump sẽ được tổ chức tại Tokyo (27 tháng 11) và ở 4 thành phố (5 địa điểm/4 tháng 12), và trong số các anime mới được công chiếu sẽ có một tập OVA của My Hero Academia, bối cảnh đặt giữa phần 1 và phần 2 của anime TV và được chấp bút bởi tác giả Kouhei Horikoshi.