– Kaori Yuki (由貴 香織里) sinh ngày 18 tháng 12 ở Tokyo. Tuy không có những tài liệu rõ ràng về năm sinh nhưng dựa theo sở thích cũng như các yếu tố âm nhạc, nghệ thuật trong các tác phẩm của bà thì ta có thể đoán bà sinh vào khoàng đầu thập niên 70.

Click để đọc thêm…