Truyện gồm mấy oneshot, nhưng mình chỉ có hứng thú với truyện thứ nhất.