Xem truyện này từ hồi nó xuất bản với cái tên Hoa Tuyết, nãy giờ tìm trên mạng mãi mới ra tên tiếng anh là Snow Drop, có vẻ chưa ai dịch việt.