Manga ra mắt vào ngày 04 tháng 05, chương cuối sẽ phát hành vào ngày 14 tháng 09