Tập 11 của Natsume Yūjin-Chō Go, anime TV mùa 5 dựa trên manga Natsume’s Book of Friends (Natsume Yūjin-Chō) của tác giả Yuki Midorikawa, hôm thứ 4, đã tiết lộ một sê-ri anime thứ 6, mang tên Natsume Yūjin-Chō Roku (Natsume’s Book of Friends Six) dự kiến ra mắt vào năm 2017.