Tập 21 sẽ được phát hành vào ngày 26 tháng 10. Hậu truyện của manga sẽ được xuất bản lần đầu vào mùa thu này.