Tác giả manga Arakawa đã rất hài lòng với trang phục và các cảnh quay của phim.