“Liên hoan phim mừng sinh nhật Godzilla 2016” sẽ bao gồm một buổi chiếu phim ở cả hai địa điểm nói trên