Đã đọc manga thì ít nhiều gì cũng phải biết tới thể loại Boys Love.