Final Fantasy XV cuối cùng cũng đã ra mắt khán giả. Bạn đã có thời gian chơi thử chưa? Nếu chưa thì bạn nên theo gương của Hiro Mashima mà tạm nghỉ một thời gian để tìm hiểu game đi nhé. Ông ấy đã hoàn thành game bằng cách chơi liền tù tì hết tổng cộng 36 tiếng đấy!