Trong dòng game SnK do Ruby Party thiết kế, người chơi bắt buộc phải xoay sở khi không có dụng cụ bên mình!