Pantheon Books Ra mắt manga tiếng anh vào tháng sáu.