Phần tiếp theo của game đã ra mắt tại Hoa Kỳ và châu Âu vào khoảng cuối tháng này.