Phần tiếp của game sẽ được phát hành trên hệ PlayStation 4, Xbox One và PC trong tuần này.